Polityka prywatności w firmie
Kancelaria Nieruchomości SITNICCY – Mariusz Sitnicki

DANE OSOBOWE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria Nieruchomości SITNICCY – Mariusz Sitnicki, z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 31, REGON: 250745380, NIP: 6171712992. Podstawa prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl).

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Drogi użytkowniku, jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT, zostaniesz poproszony o podanie nam niektórych Twoich danych osobowych.
Podane przez Ciebie dane są przetwarzane przez nas wyłącznie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszej strony oraz świadczeniem przez nas oferowanych tu usług.

CEL PRZETWARZANIA

Świadczenie usług oferowanych na naszej stronie.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, może to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia, w tym wysłanie zapytania ofertowego, formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach:
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – analitycznych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PODANIE DANYCH

 • dobrowolne, ale konieczne do świadczenia niektórych usług / zawarcia umowy.

SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

 • brak możliwości korzystania z niektórych usług lub zawarcia umowy.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączone z certyfikatem SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

COOKIES

Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu itp.) przez serwer internetowy, z którym się komunikujesz i umożliwiają Ci m. in. korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na naszej stronie pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie do celów:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • udostępniania funkcji strony.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym również jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki (wciskając klawisz F1 w przeglądarce). Odpowiednie wskazówki znajdziesz również na podstronach przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge.

W związku z naszą stroną korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Do możliwych odbiorców Twoich danych należą:

 • biuro rachunkowe – jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych odpłatnych usług,
 • podmiot zapewniający nam wsparcie w zakresie IT,
 • hostingodawca,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.