Wycena nieruchomości

W zakresie wyceny nieruchomości Kancelaria Nieruchomości SITNICCY ponad 10 – letnie doświadczenie.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i podmiotami bankowymi, na rzecz których, poza wycenami nieruchomości, wykonujemy również oceny stanu zaawansowania robót budowlanych na potrzeby uruchomienia transz kredytów bankowych.

Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych jest posiadany przez nas certyfikat Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związku Banków Polskich.

Ogromnym atutem naszej Kancelarii jest znaczna mobilność, która pozwala nam wykonywać naszą działalność na terenie następujących powiatów: średzkiego, wrzesińskiego, śremskiego, gostyńskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, słupeckiego, konińskiego (ziemskiego), m. Konin, tureckiego, kolskiego, kaliskiego ziemskiego i kaliskiego (ziemskiego) i m. Kalisz. W uzasadnionych i indywidualnie ustalonych przypadkach przyjmujemy do realizacji zlecenia dotyczące nieruchomości położonych poza terenami wyżej wymienionych powiatów.

Pragniemy podkreślić, że zdajemy sobie doskonale sprawy ze znaczenia, jakie we współpracy z podmiotami bankowymi odgrywa możliwość szybkiej realizacji zlecenia i jesteśmy na taki tryb pracy bardzo dobrze przygotowani.

Osobnym obszarem specjalizacji naszej Kancelarii jest wycena tzw. „mienia zabużańskiego”, tj. wycena nieruchomości dla celów ustalenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach podejmowanych działań dotyczących tego obszaru naszej działalności, wykonujemy czynności na terenie całego kraju.